ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ AFSN [คลิกอ่านรายละเอียด]
รูปการประชุม AFSN ที่ประเทศเกาหลีใต้ [คลิกอ่านรายละเอียด]
งาน Open House ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ [คลิกอ่านรายละเอียด]
วิทยาลัยการปกครอง รับการฝึกอบรมและดูงาน [คลิกอ่านรายละเอียด]
การประชุมร่วมสานสัมพันธ์ นิติเวชจุฬา [คลิกอ่านรายละเอียด]
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา [คลิกอ่านรายละเอียด]
รับสมัครเจ้าหน้าที่ (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา [คลิกอ่านรายละเอียด]