ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
งานวิจัยที่กำลังทำการศึกษา [คลิกอ่านรายละเอียด]
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอผลงาน [คลิกอ่านรายละเอียด]