ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 1 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 2 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 3 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 4 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 5 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 6 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 7 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค.2560 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2561 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 [คลิกอ่านรายละเอียด]
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 [คลิกอ่านรายละเอียด]