ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

 งานบริการฝ่ายนิติเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1. งานตรวจผู้ป่วยนิติเวชคลินิก

2. งานห้องปฏิบัติการนิติเซโรวิทยา
3. งานห้องปฏิบัติการนิติพยาธิวิทยา
4. งานห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา
5. งานตรวจชันสูตรศพ และชันสูตรศพ ณ ที่พบศพ