ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
วัน
ตารางตรวจผู้ป่วย (OPD)
ตารางชันสูตร ณ ที่พบศพ ในเวลาราชการ
ตารางชันสูตร ณ ที่พบศพ นอกเวลาราชการ
ตารางการผ่าชันสูตรศพ

 

 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)