ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

งาน Open House ฝ่ายนิติเวชศาสตร์

ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยงาน Open cheap sunglasses House ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2557 ได้จัดสาธิตการผ่าชันสูตรให้แก่ประชาชนที่สนใจได้เข้าชม