ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 7

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1    (update 28 สิงหาคม 2558)

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2    (update  31 ธันวาคม 2558)