ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
บาดแผล (จากตำรานิติเวช จุฬา) [คลิกอ่านรายละเอียด]
แนวทางการเขียนใบชันสูตรบาดแผล [คลิกอ่านรายละเอียด]