ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
Hublot Replica Watches
บาดแผล (จากตำรานิติเวช จุฬา) [คลิกอ่านรายละเอียด]
แนวทางการเขียนใบชันสูตรบาดแผล [คลิกอ่านรายละเอียด]