ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2558

- ทุกวันจันทร์ 14 -16 น. อบรมภาษาอังกฤษบุคลากร
- ศุกร์ 27 มีนาคม 2558  Interhospital Conference ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
- 23 มีนาคม - 3 เมษายน นิสิตแพทย์ปี 6 ขึ้นเรียนวิชาเลือก 
Patek Philippe Grand Complications Replica