ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2558

- ประชุมโต๊ะกลม Rape management    วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
- ศึกษาดูงานนวัตกรรมการเรียนการสอน   วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
- บรรยาย สาธิต BlueStar   วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
- บรรยาย HPLC/MS/MS    วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
- วิทยาลัยการปกครองฝึกอบรมดูงาน        วันพุธที่ 18 กุมภาพันธฺ 2558
- การบรรยายทางวิชาการกลุ่มขวัญดรุณ    วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
- บรรยาย สาธิต ฝึกอบรม SPME              วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
- ซ้อมกรณีการเกิดเพลิงไหม้                    วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
luxurylongines.com