ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

กิจกรรมเดือนมกราคม 2558

- งานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชา    วันพุธที่ 7 มกราคม 2558
- ฝึกอบรมการใช้เครื่อง GC และ GC/MS  วันอังคาร - พุธ ที่ 13 - 14 มกราคม 2558
- อบรม ISO 15189/2012  วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
- อบรม ISO 15190           วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
- บรรยายเรื่อง HPLC/MS/MS  วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
iwc replica watches