ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2557

- นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ขึ้นเรียนระหว่างวันที่ 10 - 19 ธันวาคม 2557

- งาน Open House โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครบรอบ 100 ปี ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2557
replica iwc watch