ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2557

12 - 21 พฤศจิกายน     นิสิตแพทย์ปี 5 ขึ้นเรียน
17 - 21 พฤศจิกายน     นิสิติแพทย์ปี 4 ขึ้นเรียน