ปีที่ 2 เล่มที่ 1 เธเธฑเธ™เธขเธฒเธขเธ™ - เธ˜เธฑเธ™เธงเธฒเธ„เธก 2551 Volume 2 No 1
 
Original article
 
 
นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร
 
 
 
นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์, นพ.กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน, พญ.เกษณี จงประสาธน์สุข, นพ.ธีรโชติ จองสกุล
 
 
Case report
 
 
พันตำรวจโทนายแพทย์พิสิฐ ธรรมสุริยะ
 
 
Review
 
 
ชนสรณ์ ภูเด่นแดน
 
 
 
นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
 
 
 
ร.ท.นพ. ปองพล ไตรเทพชนะภัย
 
 
Law
 
 
นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
 
 
Serology
 
 
นพ.กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน
 
 
Toxicology
 
 
นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
 
 
Miscellaneous
 
 
กองบรรณาธิการ
 
 
 
เภสัชกรหญิงศิรินันท์ เอี่ยมภักดิ์
 
 
Guideline/standard
 
 
นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์, นพ.ธีรโชติ จองสกุล, นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร, นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ , นพ.กรเกียรติ วงษ์ไพศาลสิน, พญ.เกษณี จงประสาธน์สุข